Õppemaks palume tasuda  jooksva kuu  05. kuupäevaks.

Ujumine
Võimlemine

Panga kontole :  EE962200221041268525

Võrkpall

Panga kontole EE342200221070530952

Õppemaksu ülekandele märkida selgituseks:

lapse ja maksja täisnimi ja isikukoodid
tasumise kuu
spordiala või õppegrupp

Õppemaksu arveid  ei väljastata, kuid selle vajadusel palume sellest eraldi meid informeerida.

Õppemaksu tasumist on võimalik teha otsekorraldusena.

Õppemaksu tasumine on kohustuslik hooaja lõpuni.

Õppehooaeg kestab 01. september  – 15  juuni .

Klubist lahkumisel on etteteatamise aeg 2 kalendrikuud, mille jooksul tuleb tasuda Liikmemaksu.

Õppemaksu tasumine õpilase haigestumise korral  arvestatakse  arstitõendi esitamisel.

  • kui õpilane puudub treeningutest haiguse tõttu kuni 3 nädalat, siis kuumakse ei muutu
  • kui õpilane puudub treeningutest rohkem, kui 3 nädalat, tuleb tasuda kohatasu 25 €.
  •  ( Treeningud toimuvad ka lapse puudumise ajal ning treeneri töötasu ja ujula ja spordibaasi rent  tuleb klubil tasuda)

Kristjan Palusalu Spordiklubi – Palusalu Spordikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis – riiklikus registris ( EHIS)
Õppemaksult tulumaksu tagastus 20%
Andmed Maksu- ja Tolliametile esitab spordiklubi elektrooniliselt.