Tallinna Spordikooli ja K. Palusalu Spordiklubi vaheline Koostööleping

September  2019.a.  kuni september 2021. a. oli sõlmistud ja toimus  koostöö Tallinna Spordikooli ja K. Palusalu Spordiklubi võrkpalli osakonna vahel.  Lepingu allkirjastasid  Maksim Putšakov ja Mare Vooglaid.

Koostöö lõppedes tänas Tallinna Spordikool  Tunnuskirjaga   meie Spordiklubi ja treener Anatoli Kuprijanovitši eduka koostöö eest !